Fönsterputs Stockholm

Anlita oss för fönsterputsning i Stockholm med omnejd

Om oss

Kunden och miljön i fokus

Vi jobbar aktivt med att varje kund ska vara nöjd med det jobb vi lagt ner - oavsett om det handlar om en fönsterputs eller någon annan typ av städtjänst i Stockholm med omnejd. Samtliga våra anställda utbildas regelbundet och vi har alltid uppföljningssamtal - månadsvis - med varje anställd för att stämma av hur allting gått, hur nästa steg kan tas samt vad som varit positivt. Allt detta leder till utveckling och att vi har en så låg personalomsättning tar vi som ett kvitto på att alla trivs hos oss.

Vi lägger ett stort fokus på att arbeta så miljövänligt som möjligt. Det går att få rent utan att använda giftiga kemikalier och starka, miljöfarliga rengöringsmedel. Vi vill bidra till en bättre miljö och det innebär att vi - i den mån det är möjligt - använder oss av microfiberprodukter då vi utför våra uppdrag.

Vi följer upp uppdragen

Vi sätter stor ära i att leverera högklassiga jobb. Det innebär att de anställda gör egenkontroller och arbetar efter bestämda checklistor. Det innebär även att vi - vid sporadiska´och enstaka uppdrag - gör en slutbesiktning där du som kund är med och stämmer av allting.

Skulle du vara missnöjd med den fönsterputs vi utfört - ja, då korrigerar vi felen. För våra fasta kunder så utvärderas arbetet alltid månadsvis och du som kund får löpande information om hur allting går.

 

Välj oss för fönsterputs i Stockholm. RUT-avdrag och kvalitetsgaranti!